12 عدد گل رز

1,200,000 ریال

New product

دسته گل زیبا با رنگهای زیبا و ساقه بلند

More details

گزینه های موجود

12 عدد گل رز زیبا بدون گلدان

این گلها تازه و جهت تقدیم و هدیه با ساقه های بلند 

معطر و رنگهای مختلف که هر رنگ نشانه یک اتفاق خوب در زندگی است.

نوشتن نقد و نظر

12 عدد گل رز

12 عدد گل رز

دسته گل زیبا با رنگهای زیبا و ساقه بلند

لغزنده